COVID-19 og vandskade

Grundet COVID-19 restriktionerne, er klubbens aktivitet indtil videre sat på pause.

Derudover har vi fået at vide at drama salen på Ørestad Skole er under renovering grundet hærverk / vandskade. Vi arbejder på alternative tider og lokale så snart restriktionerne bliver ophævet.

Indtil vi ved mere bliver der ikke opkrævet kontingent.

Mere information følger…